آموزش نکات تربیت فرزند

نیازها وخواسته های دوران بلوغ وجوانی

2-1-4-1- نیازهای زیستی:    نیازهای زیستی به همان نیازهای اساسی ،فطری ویااولیه گفته میشودکه زندگی بدون ارضای آنان غیر ممکن است. برای تأمین نیاز های زیستی توجه به رشد و تقویت بدن از طریق ورزش و استفاده از غذا های کم حجم و پرکالری ، بهداشت و نظافت بدن به ویژه بهداشت دستگاه تناسلی پیش گیری از خطـرات وآسیب های احتمالی ،تعدیل غریزه جنسی که از طریق مراقبت در پوشش ، غذاوخواب و استراحت بدســت می آیند مد نظرند. [1] 2-1-4-2- نیازهای عاطفی(روانی) :    این نیازها درارتباط بادیگران معنا شده وارضای این نیازها به انسان رضایتمندی وحس خوشایندی می دهد. اهمیت این نیازها به اندازه ای ...
31 شهريور 1397

مفهوم شناسی بلوغ ونوجوانی

2-1-1- تعریف بلوغ( puberty ( «ازنظر تعریف به مجموعه تغییرات رشدی جسمانی که شخص را شبیه یک آدم بالغ میکند وقدرت بچه دارشدن به وی می دهد "بلوغ "گفته می شود» [1] بلوغ یک مرحله خاص ،بی نظیرومشخص است که باتغییرات بدنی وروحی معین همراه است.این تغییر درگرایشها ورفتار غالباًنتیجه تغییرات غدد داخلی است زیرا پیدایش هرگونه تغییر در هورمونها تعادل حیاتی راتحت تأثیر قرار می دهد. بلوغ بخشی از دوران نوجوانی است . بلوغ دوران بیداری است ،بیداری غدد جنسی که با رشد و ترشح هورمون های جنــسی تمام بدن را تحت تاثیر قرار می دهند ، بیداری ذهنی و هوشی و رشد استدلال...
31 شهريور 1397

دیدگاه‌های نظری مربوط به روابط مادر – کودک

خصوصیات خلقی کودک و نگرش‌ها، رفتار و شخصیت والدین الگوی ویژه‌ای از تبادل اجتماعی بین کودک و هر یک از والدین ایجاد می‌کند. تقریباً هر نظریه پردازی فرض بر این دارد که این الگوی تبادلی به طرق مهمی در رشد روانی کودک تأثیر می‌گذارد. در قرن حاضر روان‌شناسان عملاً معتقدند روابط کودکان با افرادی که مراقبت آنان را به عهده دارند پایه‌های مهمی برای رشد عاطفی و شناختی آنان محسوب می‌شود (باولبی، 1969؛ فروید، 1964؛ واتسون، 1928؛ به نقل از ماسن و همکاران، 1380). فروید اولین کسی بود که اظهار داشت پیوند عاطفی کودک با مادر مبنای تمام روابط بعدی است. پژوهش های جدید نشان می دهد که گرچه کیفیت پ...
13 شهريور 1397

راهایی بهبود روابط مادر و دختر

چنین پیشنهاداتی می تواند مادران را در کنار آمدن با دخترانشان کمک کند: (اسنایدرمن ، استرپت 2002 ، ترجمه کرمی، 1386). درک نوجوانی به عنوان فرایندی که سالها به طول می انجامد و تلاش برای حفظ روابط مستمر با دختر از طریق تعریف دوباره روابط هشیاری نسبت به روشهایی که مادر به طور غیر مستقیم به دختر آموزش می دهد. دیدگاهای مادر از طریق رفتارهایش درباره ی جذابیت ، وزن ، جنسیت ، ارتباطات ، معیار های اخلاقی و شخصیتی و..... را در دخترش شکل می دهد. برقراری روابطی نو به شکل رابطه (من و تو) یا رابطه بالغ – بالغ با فرزندان ارزیابی واقع بینانه ای از خطراتی که در جامعه وجود دارد. در جریان قرار دادن دختر در خصوص مسائل چون جذابیت ، مواد مخدر و سایر...
13 شهريور 1397

مزايای آموزش رايانه ای

آموزش به کمک رايانه مواد آموزش برنامه ای را هم می توان به صورت کتاب ارائه داد ، هم به وسيله ماشين آموزشی و هم توسط رايانه . وقتی از رايانه برای ارائه مواد برنامه ای يا ساير انواع مواد آموزشی استفاده می شود به آن « آموزش به کمک رايانه[1] » گفته می شود .[2] آموزش به کمک رايانه به شکل های مختلف انجام می گيرد . معمول ترين روش استفاده از کامپيوتر در آموزش ، استفاده از يک پايانه مجهز آموزشی است که در آن يک تلويزيون ، يک صفحه نمايش ، يک ماشين تحرير و يک گوشی وجود دارد . اين پايانه آموزشی که در مرکز يادگيری مدرسه يا دانشکده   قرار داده می شود به يک رايانه وصل است که ممکن است در فاصله بسيار دوری از مرکز يادگيری ...
11 شهريور 1397

آزمونهاي گروهي و چند بعدی هوش کودکان

  آزمونهاي گروهي هوش : از آنجا كه اجراء آزمونهاي فردي معمولاً يكساعت طول مي كشد و فقط زماني بكار مي رود كه در مورد وضعيت تحصيلي و يا عاطفي كودك خاصي مسئله اي پيش آمده باشد . آزمونهاي گروهي هوش براي استفاده مدارس ايجاد شده است كه شاگردان زيادي دارد . اين آزمونهاي انفرادي همبستگي دارند ولي عمدتاً دقت كمتري دارند . زيرا فرآيند آزمون اين امكان را با آزماينده نمي دهد كه بتواند مطمئن شود كه همة كودكان راهنمايي لازم را درك مي كنند . براي انجام دادن هر بخش وقت كافي لازم دارند و هنگام انجام دادن آزمون حواسشان منحرف نمي شود . آزمونهاي چند بعدي هوش ؛‌ بعضي از ...
11 شهريور 1397

انواع هوش : هوش تحلیلی ، هوش میان شخصی ، هوش اجتماعی و انتزاعی و..

انواع هوش :  1- هوش تحليلي1 :     اين هوش را با آزمونهاي بهرة هوشي و دراغلب امتحانات اندازه گير مي كنيم . 2- هوش انگاره اي ( الگويي )2 :      يعني توانايي ديدن انگاره ها در مسائل و آفريدن انگاره ها ، رياضي دانان ،         هنرمندان و برنامه ريزان كامپيوتر درجه بالايي از اين نوع هوش را دارا هستند. 3- هوش موسيقيايي3 : هوشمندي موسيقيدانان  4- هوش بدني4 : شناگران ، فوتباليستها ، انواع ستاره هاي ورزشي .  5 – هوش علمي 5 :      هوش كه مي تواند بدون استفاده از راهنما قطعة يك دستگاه را پياده و سوار    كند .  6- هوش درو...
11 شهريور 1397

مفهوم دقیق و علمی هوش

« مفهوم هوش » (1)  در طول دهه هاي گذشته تغيير بسياري كرده است و برطبق ديدگاههاي غالب و ارزشهاي رايج روز در هر دوره ، تعيين شده است و ابزاري كه براي اندازه گيري آن بكار رفته مي رود همچنان در حال تغيير خواهد بود . هوش جنبه اي ازجنبه هاي گوناگون تفاوتهاي فردي است كه هنوز درچارچوب كامل قرار نگرفته است ، از جمله‌هاي ويژگيهاي فردي فرآيندهاي ذهني هستند كه مشاهده مستقيم اين تفاوت در آنها بسيار دشوار و گاهي غير ممكن است و لذا ما فقط از روي اعمال كه اشخاص انجام مي دهند ، قادر هستيم كه به نيروهاي ذهني آنها پي ببريم ، مثلاً : كودكي كه مسائل را زودتر ياد مي گيرد كودك با هوش ناميده مي شود ، ولي كودك كه نمي تواند به آن سرعت فرا گيرد ...
11 شهريور 1397

روشهای مناسب براي رشد و گسترش تفكر کودکان

راهبرد هاي مناسب براي رشد و گسترش تفكر دانش آموز    از جمله عواملي كه در تقويت تفكر انتقادي موثر هستند عبارتند از : هر جلسه را با طرح يك مسئله يا مجادله شروع كنيد. شروع كردن جلسه كلاس با طرح يك مسئله يا پرسش بستگي به موضوع درس دارد وهم چنين به شاگردان كمك مي كند كه در جاي خود مستقر شوند و حواس خود را جمع كنند (مايرز ،1986؛ ترجمه ابيلي ،1386 ). پرسش هاي تكميلي بپرسيد. به دانش آموزان كمك كنيد صحبت هاي خود را با پرسش ها، باز و روشن كنند كه براي تفكرشان چالش برانگيز باشد، مثلا ""چرا "،"مي توانيد بيشتر بگوييد "(فيشر ،2002 ؛ترجمه كيان زاده،1388 )....
10 شهريور 1397