آموزش نکات تربیت فرزند

بازی درمانی ساخت دار

  بازی درمانی ساخت دار، باعث صرفه جویی در وقت می شود، زیرا از صرف وقت به طور پراکنده و مدت طولانی برای فعالیت هایی که خاصیت درمانی ندارند، جلوگیری می کند. در نتیجه هیچ فعالیت بیهوده و بی برنامه­ای ایجاد نمی شود. درمانگر تنها از فرم های مشخص بازی استفاده می کند. او در بازی نمایشی یک اتفاق، موقعیت یا تضادی را دوباره ایجاد می کند زیرا او معتقد است آن حادثه در حال حاضر موجب تسهیل بیماری کودک و یا ابقای آن می شود. در این شیوه درمانی بیمار تشویق می گردد که آنچه را اتفاق افتاده نشان دهد نه اینکه تنها درمورد آن صحبت کند، منابع اطلاعاتی در این مورد ابتدا پیشینه فرد است (که توسط والدین خود بیمار یا دیگران گزارش شده باشد) و سپس بازی آزاد کودک...
26 مهر 1397

انواع بازی در بازی درمانی

1-بازی های تقلیدی:                       الف)بازی های نمایشی (مهمترین نوع بازی های درمانی).  ب)عروسک بازی 2-بازی های نشانه ای (سمبولیک) 3-بازی های تخیلی: الف)مکعب سازی  ب)نقاشی انگشتی(قاضی، 1368).  روش های بازی درمانی -روش غیر مستقیم: مشاورکودک راتشویق به بازی می کند وباتفسیر اعمال وحرکات کودک در صدد کمک به تغییررفتار کودک است.  -روش مستقیم: مسئولیت اداره جلسه به عهده مشاور می باشد، ازکودک می خواهدتا مشکلاتش رااز طریق بازی با وسایل بیان کند، پس از شناخت مشکل راه حل های مناسب را ارائه می دهد.  -روش انتخابی: پس از آنکه کودک بازی با وسایل را شروع کرد، مشاو...
26 مهر 1397
1