آموزش نکات تربیت فرزند

مسئله بلوغ زودرس وپیامدهای آن

2-2-3-1- بلوغ زودرس چیست ؟    بلوغ طبیعی دوره ای است که طی آن صفات ثانویه جنسی(علائم ظهور بلوغ ) به وجود می آیند و فرد توان باروری پیدا می کند. تغییرات فیزیکی در دوران بلوغ، نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم بلوغ غده هیپوتالاموس در دستگاه عصبی مرکزی، تحریک اعضای جنسی و ترشح هورمون های جنسی است. اما بلوغ زودرس ،ظاهر شدن علائم بلوغ از نظر فیزیکی و هورمونی زیر 11 سال در دختران و زیر 13 سال در پسران است. این روزها با تغییری که در ساختار زندگی شهری صورت گرفته و با توجه به پیشرفت هایی که در زندگی اجتماعی به وجود آمده بلوغ زودرس در دختران بسیار اتفاق می افتد. [1]   ...
31 شهريور 1397

بلوغ ونوجوانی دردختران

   با توجه به اهمیت بحران بلوغ و مشکلات مربوط به آن در دختران نوجوان، ضرورت شناسایی نیازهای روان شناختی و تدارک برنامه های آموزشی و خدمات مشاوره ای ازجانب مسئولین در جهت ارتقاء رفتارهای بهداشتی مطلوب اهمیت ویژه ای خواهد داشت.    تغییرات دوران بلوغ هم برای دختران و هم برای پسران اهمیت دارد، اما مسائل دختران به خاطر شرایط خاص فرهنگی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌كند. مادر، به عنوان نزدیك‌ترین فرد از نظر عاطفی به فرزندش، می‌تواند گذر از این دوران را برای او آسان‌تر كند. 2-2-1- ویژگیها ونشانه های بلوغ در دختران 2-2-1-1- ویژگیهای فیزیولوژی وجسمانی ...
31 شهريور 1397

نیازها وخواسته های دوران بلوغ وجوانی

2-1-4-1- نیازهای زیستی:    نیازهای زیستی به همان نیازهای اساسی ،فطری ویااولیه گفته میشودکه زندگی بدون ارضای آنان غیر ممکن است. برای تأمین نیاز های زیستی توجه به رشد و تقویت بدن از طریق ورزش و استفاده از غذا های کم حجم و پرکالری ، بهداشت و نظافت بدن به ویژه بهداشت دستگاه تناسلی پیش گیری از خطـرات وآسیب های احتمالی ،تعدیل غریزه جنسی که از طریق مراقبت در پوشش ، غذاوخواب و استراحت بدســت می آیند مد نظرند. [1] 2-1-4-2- نیازهای عاطفی(روانی) :    این نیازها درارتباط بادیگران معنا شده وارضای این نیازها به انسان رضایتمندی وحس خوشایندی می دهد. اهمیت این نیازها به اندازه ای ...
31 شهريور 1397

مفهوم شناسی بلوغ ونوجوانی

2-1-1- تعریف بلوغ( puberty ( «ازنظر تعریف به مجموعه تغییرات رشدی جسمانی که شخص را شبیه یک آدم بالغ میکند وقدرت بچه دارشدن به وی می دهد "بلوغ "گفته می شود» [1] بلوغ یک مرحله خاص ،بی نظیرومشخص است که باتغییرات بدنی وروحی معین همراه است.این تغییر درگرایشها ورفتار غالباًنتیجه تغییرات غدد داخلی است زیرا پیدایش هرگونه تغییر در هورمونها تعادل حیاتی راتحت تأثیر قرار می دهد. بلوغ بخشی از دوران نوجوانی است . بلوغ دوران بیداری است ،بیداری غدد جنسی که با رشد و ترشح هورمون های جنــسی تمام بدن را تحت تاثیر قرار می دهند ، بیداری ذهنی و هوشی و رشد استدلال...
31 شهريور 1397

دیدگاه‌های نظری مربوط به روابط مادر – کودک

خصوصیات خلقی کودک و نگرش‌ها، رفتار و شخصیت والدین الگوی ویژه‌ای از تبادل اجتماعی بین کودک و هر یک از والدین ایجاد می‌کند. تقریباً هر نظریه پردازی فرض بر این دارد که این الگوی تبادلی به طرق مهمی در رشد روانی کودک تأثیر می‌گذارد. در قرن حاضر روان‌شناسان عملاً معتقدند روابط کودکان با افرادی که مراقبت آنان را به عهده دارند پایه‌های مهمی برای رشد عاطفی و شناختی آنان محسوب می‌شود (باولبی، 1969؛ فروید، 1964؛ واتسون، 1928؛ به نقل از ماسن و همکاران، 1380). فروید اولین کسی بود که اظهار داشت پیوند عاطفی کودک با مادر مبنای تمام روابط بعدی است. پژوهش های جدید نشان می دهد که گرچه کیفیت پ...
13 شهريور 1397

راهایی بهبود روابط مادر و دختر

چنین پیشنهاداتی می تواند مادران را در کنار آمدن با دخترانشان کمک کند: (اسنایدرمن ، استرپت 2002 ، ترجمه کرمی، 1386). درک نوجوانی به عنوان فرایندی که سالها به طول می انجامد و تلاش برای حفظ روابط مستمر با دختر از طریق تعریف دوباره روابط هشیاری نسبت به روشهایی که مادر به طور غیر مستقیم به دختر آموزش می دهد. دیدگاهای مادر از طریق رفتارهایش درباره ی جذابیت ، وزن ، جنسیت ، ارتباطات ، معیار های اخلاقی و شخصیتی و..... را در دخترش شکل می دهد. برقراری روابطی نو به شکل رابطه (من و تو) یا رابطه بالغ – بالغ با فرزندان ارزیابی واقع بینانه ای از خطراتی که در جامعه وجود دارد. در جریان قرار دادن دختر در خصوص مسائل چون جذابیت ، مواد مخدر و سایر...
13 شهريور 1397

مزايای آموزش رايانه ای

آموزش به کمک رايانه مواد آموزش برنامه ای را هم می توان به صورت کتاب ارائه داد ، هم به وسيله ماشين آموزشی و هم توسط رايانه . وقتی از رايانه برای ارائه مواد برنامه ای يا ساير انواع مواد آموزشی استفاده می شود به آن « آموزش به کمک رايانه[1] » گفته می شود .[2] آموزش به کمک رايانه به شکل های مختلف انجام می گيرد . معمول ترين روش استفاده از کامپيوتر در آموزش ، استفاده از يک پايانه مجهز آموزشی است که در آن يک تلويزيون ، يک صفحه نمايش ، يک ماشين تحرير و يک گوشی وجود دارد . اين پايانه آموزشی که در مرکز يادگيری مدرسه يا دانشکده   قرار داده می شود به يک رايانه وصل است که ممکن است در فاصله بسيار دوری از مرکز يادگيری ...
11 شهريور 1397