آموزش نکات تربیت فرزند

انواع هوش : هوش تحلیلی ، هوش میان شخصی ، هوش اجتماعی و انتزاعی و..

1397/6/11 0:24
نویسنده : مشاور
1,140 بازدید
اشتراک گذاری

انواع هوش : 
1- هوش تحليلي1 :
    اين هوش را با آزمونهاي بهرة هوشي و دراغلب امتحانات اندازه گير مي كنيم .
2- هوش انگاره اي ( الگويي )2 : 
    يعني توانايي ديدن انگاره ها در مسائل و آفريدن انگاره ها ، رياضي دانان ،         هنرمندان و برنامه ريزان كامپيوتر درجه بالايي از اين نوع هوش را دارا هستند.
3- هوش موسيقيايي3 : هوشمندي موسيقيدانان 
4- هوش بدني4 : شناگران ، فوتباليستها ، انواع ستاره هاي ورزشي . 
5 – هوش علمي 5 : 
    هوش كه مي تواند بدون استفاده از راهنما قطعة يك دستگاه را پياده و سوار    كند . 
6- هوش درون شخصي6 :
    هوش اشخاصي كه با احساسات خود و ديگران هماهنگ هستند، مانند شاعران     و مشاوران و غيره .

7- هوش ميان شخصي7 : 
توانايي برقرار كردن ارتباط با سايرين و انجام كارها با ديگران و از طريق ديگران    مديران موفق، مسئولان شركتها ، سازمانها و نهادها از اين هوش برخوردارند.
همة انواع هوش در زندگي جاي خود دارد ولي جالب است كه بدانيد در مدارس انگلستان كليه اين هوشها شناخته شده اند ، ولي بجز نوع اوّل ، همه جزء فعاليتهاي «فوق برنامه » گروه بندي شده اند همة هوشها مورد نياز است . كارخطائيست كه جامعه تنها نوع اوّل را به عنوان سرمايه گذاري بيشتر در نظر مي گيرد . 
                                (مترجم ، مخبر، 1990 )
نظريه هاي معاصر هوش : 
اظهار نظر فوق گرچه براي بازشناسي ويژگي هاي آزمونها و تفكيك آنها از يكديگر بسيار مهم هستند لكن به علّت عدم انجام كافي نمي توانند نام نظريه به خود بگيرند.
مطالب ديگري از طرف برخي از روان شناسان ابزار شده اند كه مي توان اظهار نظرهاي فوق و نظريه هاي فوق ونظريه هاي انسجام يافته معاصر قرار دارد . منجمله ثرندايك هوش را ازنظر نظر كار كردبه سه دسته : هوش اجتماعي ، هوش انضمامي ، هوش انتزاعي تقسيم كرد . 

هوش اجتماعي : 
به نظر او آن قسمت از هوش است كه به درك روابط بين افراد و گروهاي اجتماعي مي پردازد اين هوش ويژگيهاي موسسات و نهادهاي اجتماعي ، آداب و رسوم و قبيله‌اي ، همچنين ، قوانين حقوقي و جزائي را زير پوشش قرار مي دهد . 
هوش انضمامي : 
به نوبة خود در رابطه با اشياء و پديده هاي مادي فعال مي شود .
اين هوش به كاربرد وسايل و ابزار در زندگي روزمره مي پردازد و تشخيص انتزاعي آنها يا طبقه بندي شان را بعهده مي گيرد . 
هوش انتزاعي ؛ 
به ما اجازه مي دهد كه نمادها و زبان علامتي را بكار بگيريم و به كمك آنها به تفكر و استدلال بپردازيم .
وكسلر نيز به نوبة خود نظرياتي ابراز داشته است كه برخي از آنها قابل توجه هستند. او معتقد است كاركرد هوش فقط در چهارچوب صفات شخصي قابل تغيير مي باشد و از در هر سنجش تبپهاي شخصي افراد مي بايست در نظر گرفته شود . 
بطور مثال ؛ درون گراها به روابط ظريف بين پديده ها توجه دارند .
برون گراها صفات ظاهري اشياء را بيشتر مورد توجه قرار مي دهند . 
افراد افسرده در جلسات سنجش نمي توانند آنطوريكه بايد و شايد به مدت طولاني تمركز نمايند و از اتمام ظرفيت هوش خود استفاده كنند و همين پديده در مورد افراد اضطرابي و نورايستك صادق مي باشد. ( بهرامي ، 1377 ) 
دانلود پایان نامه

پسندها (1)

نظرات (0)